PROJEKAT – ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Projektom se nastoji povećati broj lokacija za odvojeno prikupljanje otpada, formiranjem zelenih otoka. Na zvonima su istaknute oznake za odlaganje određene vrste otpada koje je neophodno razvrstavati za dalje recikliranje. Za odlaganje papira-kartona je plava boja naljepnice, za plastiku žuta boja, za staklo zelena boja, dok je za miješani otpad naznačeno zvono.