URBAN DESIGN by Babel   Na lokaciji starog igrališta u Ravnogorskoj ulici, u naselju Nova Varoš, do kraja oktobra trebalo bi da bude izgrađeno novo dječije igralište, sa kreativnim igračkama među kojima će pojedine po prvi put biti postavljene u BiH. Igralište će se prostirati na 450 kvadratnih metara i imaće kapacitet da se na […]

Read More

PROJEKAT – ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA Projektom se nastoji povećati broj lokacija za odvojeno prikupljanje otpada, formiranjem zelenih otoka. Na zvonima su istaknute oznake za odlaganje određene vrste otpada koje je neophodno razvrstavati za dalje recikliranje. Za odlaganje papira-kartona je plava boja naljepnice, za plastiku žuta boja, za staklo zelena boja, dok je za miješani otpad […]

Read More